Услуге студентских и омладинских задруга, број 1/17-1

Горива, број 7/17-1

Соне киселине, број 12/17-1

Нејодирана со, број 11/17-1

Канцеларијски материјал, број 3/17-1

Фреон, број 5/17-1

Услуга испитивања здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима, број 9/17-1

Материјал за свакодневно одржавање хигијене у објекту, број 2/17-1

Електроматеријал, број 1/17-1

Студија изводљивости аква парка и хотела на парцели ЈП ,,СПЦ Војводина”, број 12/17-1

Услуга чишћења, број 7/16-1

Делови за филтерско постројење СЦ ,,Сајмиште”, број 10/17-1

Материјал за чишћење, Партија 2: специјална средства за чишћење објекта, број 2/17-3

Радови на адаптацији дезо – баријере и санација керамичке облоге базена СЦ ,,Сајмиште” број 8/17-1

Радови на постављању нове облоге на платоу базена СЦ ,,Сајмиште” број, 7/17-1

Услуге фиксне телефоније, број 2/17-1

Услуге замене и одржавање стаклених површина, број 3/17-1

Консултантске услуге 11/17-1

Процена вредности капитала ЈН 6/14-1

Услуге стручног надзора, број 14/17-1

Рачунарска опрема , број 8/17-1

Услуге стручног надзора, број 14/17-3

Фреон, број 5/17-3

Набавка и уградња семафорског система у Малој дворани ЈП ,,СПЦ Војводина”, број 16/17-1