Услуге мобилне телефоније, број 9/18-1

Услуге студентских и омладинских задруга, број 1/18-1

Услуге чишћења, број 6/18-1

Електроматеријал по партијама, број 1/18-1

Горива, број 6/18-1

Нејодирана со, бр 7/18-1

Сона киселина, број 8/18-1

Испитивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима, број 7/18-1

Материјал за чишћење- по партијама бр.2/18-1

Фреон 4/18-1

Штампани материјал 14/18-1

Уградња система наплате карата и контрола приступа на затвореним базенима, леденој дворани и базенима СЦ “Сајмиште”, број 3/18-1

Материјал за чишћење, партија 2-специјална средства за чишћење објекта (поновљени поступак ), број 2/18-4

Канцеларијски материјал 3/18-1

Одржавање зелених површина унутар и око објекта ЈП ,,СПЦ Војводина,, и СЦ ,,Сајмиште,, број 10/ 18-1

Замена и одржавање стаклених површина, број 3/18-1

Универзални семафорски систем, број 16/18-1

Услуге фиксне телефоније, број 2/18-1

Радови на постављању комуникационе инфраструктуре семафорских система у Великој дворани ,,СПЦ Војводина”

Набавка и постављане два дечија игралишта и две теретане на отвореном  у оквиру СЦ”Сајмиште”, број 17/18-1

Набавка и постављане два дечија игралишта и две теретане на отвореном  у оквиру СЦ”Сајмиште” у поновљеном поступку број 17/18-3

Радови на реконструкцији и проширењу система за аутоматску дојаву пожара  број 4/18-1