МАЛЕ НАБАВКЕ 2019

Набавка и уградња пешчаних филтера малог базена, број 11/19-3

Радови на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима, број 2/19-1

Одржавање зелених површина унутар и око објекта ЈП “СПЦ Војводина” и СЦ “Сајмиште”, број 6/19-1

 

Утврђивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима, 5/19-1