МАЛЕ НАБАВКЕ 2020

 

 

НАБАВКА АУТОМАТСКОГ ЧИСТАЧА БАЗЕНА , БРОЈ 4/20-1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

НАБАВКА МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ (поновљени поступак), БРОЈ 8/20-3

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

 

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА УНУТАР И ОКО ОБЈЕКТА ЈП “СПЦ ВОЈВОДИНА” И СЦ “САЈМИШТЕ” , БРОЈ 7/20-1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

 

ИСПИТИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ НА ОТВОРЕНИМ И ЗАТВОРЕНИМ БАЗЕНИМА, БРОЈ 6/20-1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору