Електрична енергија, број 6/17-1

Радови на реновирању свлачионица и ходника Ледене дворане, број 6/17-1

Услуга осигурања имовине, возила и лица, број: 5/17-1

Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена, број 5/17-1

Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП ,,СПЦ Војводина”

Радови на инвестиционом одржавању цевног развода у инсталационом каналу, број 9/17-1