Покретне кошаркашке конструкције, број 12/18-1

Aдаптација мокрих чворова и гардеробе на отвореним базенима СЦ”Сајмиште”, број 2/18-1

Електрична енергија, број 5/18-1

Осигурање имовине,лица и возила, број 5/18-1

Радови на инвестиционом одржавању свлачионица борилачких и стонотениских дворана и радови на инвестиционом одржавању тоалета у сврху усклађивања са правилником о техничким стандардима приступачности, односно прилагођавања потребама особа са инвалидитетом, бр 6/18-1

Радови на инвестиционом одржавању свлачионица борилачких и стонотениских дворана и радови на инвестиционом одржавању тоалета у сврху усклађивања са правилником о техничким стандардима приступачности, односно прилагођавања потребама особа са инвалидитетом, бр 6/18-3 – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА