ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 2020

ИЗРАДA СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА И ИЗРАДA ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Прва измена конкурсне документације

 

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА