ПРОФИЛ НАРУЧИОЦА

НАЗИВ: Јавно предузеће “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад

АДРЕСА: 21000 Нови Сад, Сутјеска 2

ПИБ: 100236311

МБ: 08157359

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 93.11