Јавне набавке мале вредности 2017

Услуге студентских и омладинских задруга

Горива

Соне киселине

Нејодирана со

Канцеларијски материјал

Фреон

Услуга испитивања здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима

Материјал за свакодневно одржавање хигијене у објекту

Електроматеријал

Студија изводљивости аква парка и хотела на парцели ЈП “СПЦ Војводина”

Услуга чишћења

Делови за филтерско постројење СЦ “Сајмиште”

Материјал за чишћење, Партија 2: специјална средства за чишћење објекта

Радови на адаптацији дезо – баријере и санација керамичке облоге базена СЦ “Сајмиште”

Радови на постављању нове облоге на платоу базена СЦ “Сајмиште”

Услуге фиксне телефоније

Услуге замене и одржавање стаклених површина

Консултантске услуге

Процена вредности капитала

Услуге стручног надзора

Рачунарска опрема

Услуге стручног надзора

Фреон

Набавка и уградња семафорског система у Малој двворани ЈП “СПЦ Војводина”