Постоји много начина којим архитекте и пројектанти решавају и функционално осмишљавају поједине делове града новим садржајима. Изградњом ,,Спортског и пословног центра Војводина” Нови Сад је добио нови, модеран центар града. Пре 40 година овај простор изгледао је сасвим другачије. У непосредној близини старог језгра Новог Сада била је смештена мини индустријска зона са баракама новосадских предузећа НОВКАБЕЛ, ИДОЛ, АЛБУС, ЈУГОФУНД …стари стамбени објекти, железничке бараке, а на Златиборском тргу који се настављао на Стражиловску улицу биле су стара чесма и мали парк. У то време градило се највеће стамбено насеље града – Лиман. Можда је тада почела да се рађа идеја о изградњи мултуфункционалног објекта, који би повезао старо језгро града са новим стамбеним насељем и Универзитетским центром.

Од 1981. године Нови Сад има објекат, кога  називају ГРАД У ГРАДУ, због разноликости својих садржаја, најчешће  СПЕНС по светском првенству због којег је изграђен, неки ХРАМ СПОРТА …али може и ЦЕНТАР због изванредног положаја у средишту Новог Сада,  уз централне градске саобраћајнице, које су одредиле његову функционалност и посећеност.