2021

2020

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.12.2020.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.09.2020.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-30.06.2020.године

Извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 01.01.-31.03.2020.године

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за период 01.01.-31.12.2020. године

Програм инвестиционих активности за 2020. годину

Програм пословања за 2020. годину

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину прва измена

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину друга измена

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за период 01.01.-30.06.2020 године

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину трећа измена

Одлука о изменамас програма пословања за 2020 годину четврта измена

Програм економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19

Програм пословања за 2021 годину први део

Програм пословања за 2021 годину други део

Програм инвестиционих активности за 2021 годину

Измена програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије COVID-19

Програм коришћења средстава за обезбеђење услова за несметано обављање делатности

2019

2018

2017

2015

2015 B Stanja (500.2 KiB)

2015 B Uspeha (285.4 KiB)

2015 Iz Ostali Rezult (143.7 KiB)

2015 Napomene (870.0 KiB)

2015 Prom Kapitala (494.9 KiB)

2015 Revizija (2.2 MiB)

2015 Tokovi (163.5 KiB)