• Сутјеска 2, 21000 Нови Сад

  • office@spens.rs

Контактирајте Нас

МАРКЕТИНГ

Телефон: 021 48 82 230
Телефакс: 021 66 11 031
е-mail: marketing@spens.rs

СПОРТ

Телефон: 021 48 82 295
Телефакс: 021 66 13 771
e-mail: sport@spens.rs

КУЛТУРА

Телефон: 021 48 82 567
Телефакс: 021 66 13 671
e-mail: kultura@spens.rs

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Телефон: 021 48 82 406, 021 48 82 203
Телефакс: 021 66 11 031
е-mail: poslovni.prostor@spens.rs

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Мирослав Новаковић
Телефон: 021 48 82 261
е-mail: miroslav.novakovic@spens.rs

БЛАГАЈНА (КОД БАЗЕНА)

Радним данима: 7:30 – 22:00
Викендом: 8:30 – 22:00
Телефон: 021 48 82 311