Менаџмент ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина”

Mr Milan Jaric

мр Милан Јарић

директор

Рођен 11.07.1972. године у Новом Саду. После завршене средње електротехничке школе у Новом Саду, 1991. год. уписао  Економски факултет  у Суботици, смер ,,Унутрашња и спољна трговина” и дипломирао 1996. год. са темом ,,Царине и царинска политика”. Магистарску тезу под насловом ,,Управљање јавним набавкама у процесу транзиције” одбранио  2007. год. на Универзитету „Браћа Карић“- Факултет за трговину и банкарство у Београду.

Почетком 1997. год. засновао радни однос у компанији „ЕЛНОС“ ад, Нови Сад, где  je  радио на пословима Шефа пословнице. Од 2001. год. у „Гуминс“ ад, Нови Сад обављао je послове самосталног стручног референта. Почетком 2003. год засновао  радни однос у Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад, где je обављао послове самосталног стручног сарадника, шефа службе, руководиоца сектора и помоћника директора у Сектору за комерцијалне послове, једно време обављао послове помоћника шефа Службе плана и анализе у Сектору за финансије, као и послове шефа Службе за наплату потраживања.

Од месеца јула ове године je на позицији вршиоца дужности директора у Јавном предузећу „Спортски и послови центар Војводина“ Нови Сад.

Похађао je следеће семинаре:

 • Принцип трговања на берзама и хартијама од вредности- Савезна комисија за хартије од вредности и финансијско тржиште, Београд;
 • Јавне набавке и тендерске процедуре- Центар за едукацију Привредне коморе Србије;
 • Управљање имовином у локалним самоуправама- Стална конференција градова и општина, Београд;
 • Квалитетан и безбедан производ- Центар за стратешка истраживања националне безбедности, Београд;
 • Интерна ревизија као подршка развоју корпоративног управљања- Центар за унапређење корпоративног управљања, Бања Лука;
 • Актуелни проблем стечаја и ликвидације- Центар за унапређење корпоративног управљања, Бања Лука;
 • Психологија успеха уз екологију свести- Регионална привредна комора, Нови Сад;
 • Тумачење и примена закона о ПДВ-у- Центар за унапређење корпоративног управљања, Бања Лука и
 • „Могућност финансирања путем ЕУ фондова“- Фонд Европски послови Аутономне покрајине Војводине.

Аутор је и коаутор следећих радова из области економије, који се налазе у   зборницима конференција са међународним учешћем:

 • „Најзначајније тенденције друштвено-економског развоја руралних подручја са освртом на подручје западног Балкана“, са др Стеваном Петковићем, Прваа међународна агробизнис конференција, Врњачка Бања, 2014. год.;
 • „Економски развој руралних подручја у функцији здравствене заштите“, са др Стеваном Петковићем, међународна конференција, Врањска Бања, 2014. год.;
 • “Приступање Републике Србије Европској унији и преговарање по поглављу 5. – јавне набавке”, са др Здравком Миличевићем, Прва међународна агробизнис конференција, Копаоник, 2015. год.;
 • „Иновативност у функцији привредног развоја“, са Доц. др Стеваном Петковићем, Друга међународна научна конференција, Нови Пазар, 2015. год.;
 • “Сектор малих и средњих предузећа као значајан фактор привредног развоја у Босни и Херцеговини”, са Доц. др Стеваном Петковићем, Међународна конференција, Рибарска бања, 2016. год. и
 • “Настанак и савремени трендови у корпоративном управљању са посебним освртом на јавна предузећа у Републици Србији”, са Доц. др Стеваном Петковићем и дипл. прав. Соњом Пејакић, Међународна конференција, НОРЦЕВ, 2016. год.

Члан je Центра за унапређење корпоративног управљања из Бања Луке. Кроз досадашњу радну каријеру профилисао  се у радну, одговорну,   комуникативану особу посвећену послу. Способан за индивидуални и тимски рад, као и за руковођење. Поседује знања и вештине из области трговине и јавно-комуналних послова. Активно се служи рачунаром- MS Office (Word, Excel), и говори енглески језик.

mr Dragomir Djukic

мр Драгомир Ђукић

Председник Надзорног одбора

Рођен сам 18. 1.1955. године у Госпођинцима, Општина Жабаљ, Република Србија, где сам и завршио основну школу. Гимназију и Економски факултет завршио сам у Новом Саду и Суботици, а постдипломске студије на тему «Наука о менаџменту – област саобраћаја и веза» у Београду.

У сталном радном односу сам од 1978. године, прво у Фабрици шећера у Жабљу, потом у ИП Матице српске у Новом Саду, а од  1985. године у ПТТ «Нови Сад» и то на месту стручног референта за инвестиције, затим као шеф  Службе књиговодства и као помоћник генералног директора Предузећа.

Формирањем ЈП ПТТ Саобраћаја «Србија», прве године радим као директор Економског сектора за ТП Нови Сад, а од 1991. до 2000. године на месту помоћника генералног директора ЈП ПТТ, задужен за Војводину.

У периоду од 1988. до 1992. био сам стални члан Комисије  ЗЈ ПТТ за економске односе и међународну салдацију.

У два мандата, укупно осам година, био сам члан УО Kонтинентал банке у Новом Саду и Поштанске штедионице Београд.

Један сам од оснивача и први председник УО Покрајинског центра за таленте.

Био сам члан Радне групе за израду пројекта Средњорочног плана развоја Аутономне покрајине Војводине, задужен за инфраструктуру, који је крајем 2003. године усвојен од стране Скупштине АПВ.

Члан сам УО Привредне коморе Војводине од 1996. године, где сам и сада, од 01. 01. 2003, у сталном радном односу.

Говорим руски језик. Живим у Новом Саду, ожењен сам и имам двоје деце.

Zeljko Veselinovic

Жељко Веселиновић

Члан Надзорног одбора

Лични подаци:

Адреса: Цара Душана силног 6, Ветерник
Телефон: 063/527-133
Датум рођења: 02.12.1959.
Место рођења:Голубић (Р. Хрватска)
Држављанство:Р. Србија

Профил:

Вредан, одговоран, флексибилан, креативан. Ожењен, отац двоје деце. Спреман за прихватање нових знања и константно усавршавање. Оријентисан тимски уз способност индивидуалног деловања.

Основну школу завршио у Ветернику, средњу машинску школу завршио у Новом Саду 1978. године. Након тога, уписао Пољопривредни факултет, смер Пољопривредна механизација и завршио га на редовним студијама као узоран студент 1982.године. Радио у Нафтној Индустрији Србије од 1986-2013 године.

Образовање:

1978-1982године Пољопривредни факултет, Нови Сад
Смер: Пољопривредна механизација

1974-1978. године Средња машинска школа, Нови Сад

Радно искуство:

Радио у Нафтној Индустрији Србије( НИС) од 1986-2013 године, као сменовођа оператор складишта и дораде горива и кординатор и саветнику продаји моторних и индустријских уља.

Додатне информације:

Познавање рада на рачунару, Windows, MS Office и Интернет, возачка дозвола Б категорије. Бављење спортом и дугогодишњи рад у кошарци.

Борис Барјактаровић

Члан Надзорног одбора

Рођен 1971 године. Ожењен, живи у Новом Саду са супругом и двоје деце.

Запослен у ЈП СПЦ Војводина као саветник директора.

Дипломирани машински инжењер. Дипломирао на Факултету Техничких Наука Универзитета у Новом Саду – Машински одсек

 

Претходно радно  искуство:

 • Самостални стручни сарадник за технику и инвестиције, ЈП СПЦ Војводина (2012 до 2016)
 • Директор, ЈП СПЦ Војводина (2011 до 2012)
 • Потпредседник Владе АП Војводина и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу (2009 до 2011)
 • Државни секретар у Министарству за Телекомуникације и Информационо Друштво (2008 до 2009)
 • Члан Градског већа града Новог Сада задужен за привреду (2008)
 • Шеф службе за имовину и осигурање, ЈП”Електромрежа Србије (2008)
 • Шеф кабинета генералног директора, ЈП “Србијагас” (2006 до 2008)
 • Директор предузећа, Мединг д.о.о. (2001 до 2006)
 • Организатор комерцијално-техничких послова – Инел д.о.о. (1997 до 2001)

 

Претходно искуство у раду управљачких органа предузећа:

 • Члан управног одбора ЈП Србијагас (2013)
 • Заменик председника Управног одбора Фонда „Европски послови“ АП Војводине (2010 до 2012)
 • Члан Управног одбора НИС А.Д. (2008 до 2009)
 • Члан Управног одбора МСК Кикинда, (2006 до 2008)
 • Члан Управног одбора Панонске ТЕ-ТО (2004 до 2005)

 

Остале информације:

 • Говори енглески језик
 • Познаје рад на рачунару

Лиценцирани енергетски менаџер (Лиценца министарства рудар. и енергетике)