Локал бр. 59

Налази се у приземљу објекта, у централном делу, поред Поште.

Погодан за обављање више врста делатности.

Површина локала је 54,7 м2.

Зона: A

 

Локал бр. 62

Налази се у приземљу објекта, у централном делу, код покретног степеништа и “кадице” где се често одржавају разне манифестације.

Погодан за обављање више врста делатности.

Површина локала је 45 м2.

Зона: A

 

Локал бр. 95-95А

Налази се у приземљу објекта, у централном делу, на позицији до које се долази из четири правца: Из Јужне улице, из Трговачке улице, улаз поред пекаре “Жеки” и улаз поред Поште.

Погодан за обављање више врста делатности.

Спојени локали

Укупна површина локала је 225 м2.

Зона: Б-1

ПРВИ СПРАТ

Нема слободних локала

ДРУГИ СПРАТ

Нема слободних локала

СЦ ,,САЈМИШТЕ“

Локал бр. S 05

налази се у оквиру СЦ „Сајмиште“. Погодан за обављање више врста делатности.

Површина локала је 17

Локал бр. S 06

налази се у оквиру СЦ „Сајмиште“. Погодан за обављање више врста делатности.

Површина локала је 17

Локал бр. S 07

налази се у оквиру СЦ „Сајмиште“. Погодан за обављање више врста делатности.

Површина локала је 17