АКТУЕЛНО

ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, Сутјеска 2, објављује дана 16.03.2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање затворених писмених понуда за давање у закуп на одређено време

пословног простора у објекту ЈП СПЦ “Војводина”, за следеће просторе за пословну намену:

 

РБ. Бр.Простора Зона Површина m² Почетна цена/m²   без ПДВ на нивоу фебруар 2019 Намена Рок
1 25 A 45 2.920,31 ТПП 1-5 god
2 56* A 170,8 1.946,88 ТПП 1-5 god
3 62 A 45,00 2.336,25 ТПП 1-5 god
4 72* Б-1 106,11 1.460,16 ТПП 1-5 god
5 80 Б-1 19,5 1.314,14 ТПП 1-3 god
6 81 Б-1 10 1.314,14 ТПП 1-3 god
7 82 Б-1 7,1 1.314,14 ТПП 1-3 god
Тпп – трговачки пословни простор
72* –   Пословни простор се даје у закуп од  01.04.2019.
56* –   Пословни простор се даје у закуп од  01.04.2019.


– Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде сачињене у складу са Упутством, до 22.03.2018.године у 12:00 часова, поштом или лично ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, Сутјеска 2 (на писарници Службени улаз 1, други спрат, канцеларија бр.2).

– Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством

Упутство за подношење конкурсне документације као и остале детаље везане за поступак јавног огласа преузети нa адреси http://www.spens.rs/zakup-poslovnog-prostora/ .
– Ближа обавештења и информације могу се добити на телефоне: 021/4882-406, контакт особа: Иван Токин, служба пословни простор, канцеларија 21.

– Комисијско отварање понуда 22.03.2019.године  у 12:15 часова,  ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, Сутјеска 2.

– Понуђач је дужан да на име озбиљности понуде, уплати депозит у износу од једне почетне месечне закупнине са обрачунатим пдв-ом за пословни простор за који конкурише. Плаћање депозита врши се уплатом на текући рачун ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад бр. 105-32577-74 код AIK BANKA  A.D.  Доказ о уплати депозита је саставни део понуде.

– Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у јавном надметању је 7 дана од дана завршетка надметања

 

– Увид у конкурсну документацију и пословне просторе за које се подноси понуда може се извршити сваки радни дан од 09 до 15 часова у  ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад

 

– Расписани јавни оглас не представља понуду за закључење уговора , него само позив да се учини понуда под објављеним условима.

 

Нови Сад

16.03.2019

ЈП “Спортски и пословни центар
Војводина” Нови Сад

Комисија за спровођење поступка
давања у закуп пословног простора

 
СКИЦЕ ЛОКАЛА ИЗ ТАБЕЛЕ

lokal 25 skica

lokal 56 skica

lokal 62 skica

lokal 72 skica

lokal 80 skica

lokal 81 skica

lokal 82 skica

 

 

SPENS - poslovni prostor

ЛОКАЛИ ЗА ИЗДАВАЊЕ

 

 

ПРИЗЕМЉЕ

Локал бр. 59

Налази се у приземљу објекта, у централном делу, поред Поште.

Погодан за обављање више врста делатности.

Површина локала је 54,7 м2.

Зона: A

 

Локал бр. 62

Налази се у приземљу објекта, у централном делу, код покретног степеништа и “кадице” где се често одржавају разне манифестације.

Погодан за обављање више врста делатности.

Површина локала је 45 м2.

Зона: A

 

Локал бр. 95-95А

Налази се у приземљу објекта, у централном делу, на позицији до које се долази из четири правца: Из Јужне улице, из Трговачке улице, улаз поред пекаре “Жеки” и улаз поред Поште.

Погодан за обављање више врста делатности.

Спојени локали

Укупна површина локала је 225 м2.

Зона: Б-1

ПРВИ СПРАТ

Нема слободних локала

ДРУГИ СПРАТ

Нема слободних локала

СЦ ,,САЈМИШТЕ“

Локал бр. S 05

налази се у оквиру СЦ „Сајмиште“. Погодан за обављање више врста делатности.

Површина локала је 17

Локал бр. S 06

налази се у оквиру СЦ „Сајмиште“. Погодан за обављање више врста делатности.

Површина локала је 17

Локал бр. S 07

налази се у оквиру СЦ „Сајмиште“. Погодан за обављање више врста делатности.

Површина локала је 17