Град Нови Сад добитник је прве награде коју Заштитник грађана додељује градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији који су у претходној години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији.

Град Нови Сад је награђен за свеобухватно и континуирано деловање градских управа на развоју свих облика приступачности и социјалног укључивања особа са инвалидитетом.

Награду је у име Града примила саветница градоначелника Новог Сада Љиљана Коковић.

Нови Сад је заслужио награду за више иницијатива које су пријавиле Градске управе, међу којима се истичу увођење нових приступачних информационих и комуникационих технологија кроз успостављање међуопштинске сарадње путем Сервиса подршке у мобилности и комуникацији, усвајање Акционог плана културног развоја Новог Сада за период 2021-2022. у оквиру којег је донет план за унапређење приступачности објеката установа културе: адаптација приступа и садржаја у објекту “Ц” Јавног предузећа ,,Спортски и пословни центар Војводина” и иницијатива унапређења приступачности објекта Дома здравља Нови Сад на Лиману 2.

Награду за допринос развоју свих облика приступачности на локалном нивоу већ шест година додељује Заштитник грађана у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, а ранијих година и са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.

Коментари су затворени.