СПЕНС – Смене за грађане:

 • радним даном:
 •  од 6.30 до 7.30 часова (програм за пословне људе)
 • од 09.30 до 14.00 часова (смена)
 •  од 14,30 до 18,30 часова (смена)
 • од 20.30 до 23.00 часа (ноћно купање)
 • викендом:
 • од 9,00 до 14,00 часова (смена)
 •  од 14,30 до 19,00 часова (смена)
 • од 20,00 до 23,00 часа (ноћно купање)

Максималан број посетилаца по једној смени је 500 особа.

Цене улазница:

а) Појединачне карте по смени:

 • за одрасле 250,00 динара
 • за децу до 12 година 150,00 динара
 • за ноћно купање 250,00 динара
 • породична (1 одрасла особа + деца до 10 година) 250,00 динара

б) Сезонска карта (неограничен број долазака)

 • за одрасле 8.500,00 динара

 • за децу до 12 година 6.800,00 динара

в) Програм за пословне људе (радним данима од 06.30 до 07.30 часова)

 • месечна пропусница 2.200,00 динара

 • полумесечна пропусница (од 01. до 15. и од 16. до 30./31. у месецу) 1.100,00 динара

 • тромесечна пропусница 5.500,00 динара

 • по једном доласку 180,00 динара

  НАПОМЕНА: пропуснице се купују у спортској служби, други спрат радним даном од 7,30 до 15,30.

  САЈМИШТЕ – Смене за грађане:

 • радним даном:
 • од 6.30 до 7.30 часова (програм за пословне људе)
 • од 10,00 до 14,00 часова (смена)
 •  од 14,30 до 18,30 часова (смена)
 • викендом:
 •  од 9,00 до 14,00 часова (смена)
 • од 14.30 до 19.00 часова (смена)

Максималан број посетилаца по једној смени је 1.000 особа.

Цене улазница:

а) Појединачне карте по смени:

 • за одрасле 200,00 динара
 • за децу до 12 година 100,00 динара
 • породична (1 одрасла особа + деца до 10 година) 200,00 динара

б) Сезонска карта (неограничен број долазака)

 • за одрасле 8.500,00 динара

 • за децу до 12 година 6.800,00 динара

в) Програм за пословне људе (радним данима од 06.30 до 07.30 часова)

 • месечна пропусница 2.200,00 динара

 • полумесечна пропусница (од 01. до 15. и од 16. до 30./31. у месецу) 1.100,00 динара

 • тромесечна пропусница 5.500,00 динара

 • по једном доласку 180,00 динара

Отворене базене користиће и спортске органитзације за тренажни рад  у периодима када нису грађанске смене.

Пропуснице, продате за прошлу годину које нису искоришћене, важиће за исти период (месец) и у 2021. години, а служба спорта ће извршити замену.

Коментари су затворени.