ГРАЂАНСКЕ СМЕНЕ:

радним даном: 6,30-7,30 – бизнис смена/ 8,00 – 9,00 – рекреативно пливање/  – дневне смене:

викендом:  – дневне смене:

 

Коментари су затворени.