Менаџмент ЈП ,,Спортски и пословни центар Војводина”

Драган Милић

В.д. директора

 

mr Dragomir Djukic

мр Драгомир Ђукић

Председник Надзорног одбора

Рођен сам 18. 1.1955. године у Госпођинцима, Општина Жабаљ, Република Србија, где сам и завршио основну школу. Гимназију и Економски факултет завршио сам у Новом Саду и Суботици, а постдипломске студије на тему «Наука о менаџменту – област саобраћаја и веза» у Београду.

У сталном радном односу сам од 1978. године, прво у Фабрици шећера у Жабљу, потом у ИП Матице српске у Новом Саду, а од  1985. године у ПТТ «Нови Сад» и то на месту стручног референта за инвестиције, затим као шеф  Службе књиговодства и као помоћник генералног директора Предузећа.

Формирањем ЈП ПТТ Саобраћаја «Србија», прве године радим као директор Економског сектора за ТП Нови Сад, а од 1991. до 2000. године на месту помоћника генералног директора ЈП ПТТ, задужен за Војводину.

У периоду од 1988. до 1992. био сам стални члан Комисије  ЗЈ ПТТ за економске односе и међународну салдацију.

У два мандата, укупно осам година, био сам члан УО Kонтинентал банке у Новом Саду и Поштанске штедионице Београд.

Један сам од оснивача и први председник УО Покрајинског центра за таленте.

Био сам члан Радне групе за израду пројекта Средњорочног плана развоја Аутономне покрајине Војводине, задужен за инфраструктуру, који је крајем 2003. године усвојен од стране Скупштине АПВ.

Члан сам УО Привредне коморе Војводине од 1996. године, где сам и сада, од 01. 01. 2003, у сталном радном односу.

Говорим руски језик. Живим у Новом Саду, ожењен сам и имам двоје деце.

Zeljko Veselinovic

Жељко Веселиновић

Члан Надзорног одбора

Лични подаци:

Адреса: Цара Душана силног 6, Ветерник
Телефон: 063/527-133
Датум рођења: 02.12.1959.
Место рођења:Голубић (Р. Хрватска)
Држављанство:Р. Србија

Профил:

Вредан, одговоран, флексибилан, креативан. Ожењен, отац двоје деце. Спреман за прихватање нових знања и константно усавршавање. Оријентисан тимски уз способност индивидуалног деловања.

Основну школу завршио у Ветернику, средњу машинску школу завршио у Новом Саду 1978. године. Након тога, уписао Пољопривредни факултет, смер Пољопривредна механизација и завршио га на редовним студијама као узоран студент 1982.године. Радио у Нафтној Индустрији Србије од 1986-2013 године.

Образовање:

1978-1982године Пољопривредни факултет, Нови Сад
Смер: Пољопривредна механизација

1974-1978. године Средња машинска школа, Нови Сад

Радно искуство:

Радио у Нафтној Индустрији Србије( НИС) од 1986-2013 године, као сменовођа оператор складишта и дораде горива и кординатор и саветнику продаји моторних и индустријских уља.

Додатне информације:

Познавање рада на рачунару, Windows, MS Office и Интернет, возачка дозвола Б категорије. Бављење спортом и дугогодишњи рад у кошарци.

Бранко Стојановић

Члан Надзорног одбора

Рођен 1973 године. Ожењен, живи у Новом Саду са супругом и једним дететом.

Специјалиста стуковни инжињер електротехнике и рачунарства.

У сталном  радном односу у ЈП ”Спортски и пословни центар Војводина” ЈП ”Спортски и пословни центар Војводина” 08.11.1996. године

Запослен у ЈП СПЦ Војводина на месту помоћника директора за техничке послове.

Остале информације:

  • Говори енглески језик
  • Познаје рад на рачунару
  • Положен стручни испит за електротрохничку струку област енергетика

Поседује лиценцу за одговорног извођача радова, за стручну област електротехничко инжињерство Бр. 512И0119519