15.11.2016. – Оглас – Продаја основних средстава

09.03.2017. – Оглас – Отуђење неопасног металног отпада

13.07.2017. – Оглас – Продаја расходованих основних средстава

03.08.2017. – Оглас – Отуђење расходованих основних средстава

13.09.2017. – Оглас – Отућење расходованих основних средстава – други круг

15.09.2017.- Исправка јавног огласа за отуђење расходованих основних средстава – други круг

09.10.2017. – Оглас – Отућење расходованих основних средстава – трећи круг

01.11.2017. – Оглас – Отуђење расходованих основних средстава – четврти круг

29.03.2018. – Оглас – Отућење расходованих основних средстава – продаја

30.03.2018. – Оглас – Отуђење расходованих путничких возила и осталих основних средстава

06.07.2018. -Оглас- Продаја расходованих основних средстава

24.07.2018. -Oглас-Отуђење расходованих путничких возила и осталих основних средстава-трећи круг

20.09.2018.-Оглас-Отуђење расходованих путничких возила и осталих основних средстсва

23.10.2018.-Оглас-Отуђење расходованог путничког возила и киоска

23.11.2018.-Оглас-Отуђење расходованих основних средстава